• Tentoonstelling

Rabbits&Rails: naar een andere vorm van mobiliteit

Bruxelles-transport

Deze tentoonstelling presenteert onderzoek van verschillende Europese universiteiten die het openbaar vervoer als een openbare ruimte beschouwen (VUB-project, ULB, UTallinn, enz.). Het is een internationaal onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door HERA (Humanities in European research area) en dat de verschillende verhalen, ervaringen en betwistingen van het openbaar vervoer in Europa sinds het einde van de 19e eeuw bestudeert.

De tentoonstelling is bedoeld om de onderzoeksresultaten van het PUTSPACE-project, alsmede aanvullende bijdragen en kunstwerken van de uitgenodigde onderzoekers, te presenteren in een aantrekkelijk formaat dat toegankelijk is voor een breder publiek.

De tentoonstelling zal eerst in Brussel worden gepresenteerd, samen met de slotconferentie van het PUTSPACE-project. Het zal vervolgens worden ondergebracht bij het Estse Wegenmuseum, een geassocieerde partner van het project.

De tentoonstelling presenteert het openbaar vervoer als een openbare ruimte aan de hand van de metafoor van afstand, die in verschillende betekenissen wordt opgevat: ruimtelijke afstand als de ruimtelijke relaties tussen geografische locaties en tussen passagiers aan boord, sociale afstand als de sociale relaties tussen de aanbieders van openbaar vervoer en de gebruikers ervan, en tussen verschillende gebruikersgroepen.

https://putspace.eu/

Meer info

  • Datum:07/04/2022 au 22/05/2022
  • Uur:10:00 - 18:00
  • Prijs:Vijk
  • Soort:Tentoonstelling
  • Ruimte:Galerijen