Saint-Gorikshallen

De erfgoedfabriek

Geschiedenis van de Hallen

Volgens de legende staat de wieg van Brussel op het Sint-Gorikseiland. Ooit stond de Sint-Gorikskerk in het midden van de eilanden die gevormd werden door de armen van de Zenne. Hier werden de relieken van de heilige Gudula bewaard voordat zij in het midden van de 11e eeuw werden overgebracht naar de toekomstige kathedraal die vandaag haar naam draagt. U kunt ook het laatste overblijfsel van de Senne in de open lucht ontdekken en bewonderen!

De laatmiddeleeuwse gotische kerk werd tussen 1798 en 1801 gesloopt onder het Franse bewind. In het midden van het lege plein werd in 1802 een piramidevormige fontein uit 1767 geplaatst, die afkomstig was uit de abdij van Grimbergen. Dit plein was de plaats van verschillende markten. In 1881 begon men met de bouw van de Hallen, een creatie van architect A. Vanderheggen. Vanaf 1882 werden ze in gebruik genomen. Indertijd herbergden ze vier rijen dubbele kramen en een verkoopbalie. De Sint-Goriksmarkt bleef nog vele jaren bestaan, maar na de Tweede Wereldoorlog trokken ze steeds minder marktkramers. Uiteindelijk sloten ze op 28 februari 1977.

De Sint-Gorikshallen zijn een een opmerkelijk voorbeeld van de architectuur van overdekte markten: de buitenkant van het gebouw werd opgetrokken in Vlaamse neorenaissancestijl terwijl het interieur een prachtig staaltje is van metaalskeletbouwtechnieken. Op 21 januari 1987 werden de Hallen door het Brussels Hoofdsstedelijk Gewest geklasseerd en beschermd. Sinds april 1999 herbergen ze een informatie- en tentoonstellingscentrum gewijd aan het erfgoed en de eigenheid van Brussel, onder de auspiciën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Missies van de Sint-Gorikshallen

De Sint-Gorikshallen willen het unieke karakter van Brussel en dienst erfgoed, stedenbouw en stadsculturen in de verf zetten, door zowel heden als verleden te belichten. Dit doen zij door een dialoog te creëren tussen erfgoed en hedendaagse creaties, tussen cultuur en zijn omgeving. Hiervoor ontwikkelen ze een agenda die op en top Brussels is en bol staat van verscheidenheid : tentoonstellingen, ontmoetingen, performances, concerten, enz.

Het hele jaar door vinden er festivals, installaties, performances, multidisciplinaire creaties en andere grootschalige evenementen plaats. De willen willen cultuur ook toegankelijk maken voor iedereen, om kennis, creativiteit, uitwisseling, leren en begrip te stimuleren. Met hun activiteiten willen de Hallen een ruimte creëren die de geesten opent en uitnodigt tot ontdekking. Door hun openheid en toegankelijkheid belichamen ze een van de belangrijkste symbolen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de waarden waar het voor staat, voor alle leeftijden en ongeacht hun afkomst.

Ontdek de Hallen

  • Het informatiecentrum in de Sint-Gorikshallen vervult verschillende functies.  Het is het fysieke informatiepunt voor al onze activiteiten en is een referentiepunt voor alle vragen over de architectuur, het erfgoed en de geschiedenis van Brussel met dank aan onze boeken en brochures. Het biedt gratis rondleidingen op en rond het Sint-Goriksplein, die schatkamer van het Brussels stedelijk erfgoed, van waaruit u het laatste overblijfsel van de Zenne in open lucht kunt bewonderen.

  • In de bar van de Hallen beleeft u de Brusselse gezelligheid zoals nergens anders. U kunt bieren proeven gebrouwen in onze microbrouwerij en in onze eigen kelders, onze lokale lekkernijen proeven tijdens het weekend en genieten van gratis wifi.