PEDAGOGIE

Ter attentie van de leerkrachten

Met genoegen melden wij u dat een nieuwe gratis service wordt aangeboden aan scholen die de Sint-Gorikshallen bezoeken. Er wordt een klaslokaal ter beschikking gesteld voor de leerkrachten die een hun bezoek aan de stad of aan een van de tentoonstellingen willen voorbereiden of verder uitwerken. In dit lokaal kan een klas van een 20tal leerlingen terecht. Het is voorzien van tafels, stoelen, een DVD-lezer en een projectiescherm, e.d. Om van deze faciliteit gebruik te maken volstaat het om het te reserveren op het nummer 02/502.44.24.

Vanaf october zal er tevens een pedagogisch dossier bestemd voor de derde graad van het lager onderwijs, online beschikbaar zijn op : rubriek scholen. Hiermee zult u het bezoek aan dit beschermd monument nog verder kunnen uitdiepen.

CARNET PROFESSEUR - fiche 1 -
CARNET PROFESSEUR - fiche 2 -
CARNET PROFESSEUR - fiche 3 -
CARNET PÉDAGOGIQUE DU VISITEUR
CARNET PROFESSEUR - fiche 4 -
CARNET PROFESSEUR - fiche 5 -
CARNET PROFESSEUR - fiche 6 -

Elk jaar komen 10.000 leerlingen langs in de Hallen. Voor uw comfort stelt onze cafetaria gratis haar ruimte en sanitaire voorzieningen ter beschikking voor uw picknick. Dranken zijn verkrijgbaar tegen de prijs van 2 EUR (drankje aangeboden aan de leerkrachten). Gemakshalve is het wenselijk op voorhand te verwittigen via het volgende mailadres : info@cafedeshalles.be .

Aarzel niet om gebruik te maken van onze informatiezuilen met relevante documenten die de geschiedenis van de Hallen en zijn buurt doen herleven…

VZW Patrimonium en Cultuur

Sint-Goriksplein 23
1000 Brussel
Tel: 02 502 44 24

Schrijf in op onze nieuwsbrief