Laden Evenementen

  • Dit event is voorbij.

« Les caves, mémoire de la ville » – « Kelders, het geheugen van de stad »

14 september 2018 - 21 november 2018

FREE

” Les caves, mémoire de la ville “


Des nouvelles du projet d’étude pluridisciplinaire des caves et salles basses à Bruxelles (Brussels Archaeological Survey), projet soutenu financièrement par la Région de Bruxelles-Capitale.

Avec une histoire longue de près de mil ans, la ville de Bruxelles est riche d’un patrimoine architectural remontant au Moyen Âge. Si les modernisations urbanistiques ont profondément changé le visage de Bruxelles au cours du temps, la cité médiévale est encore apparente, notamment dans les caves de nombreuses maisons et édifices publics. Lieux souterrains, généralement invisibles depuis la rue, les caves constituent un point de vue privilégié pour observer la ville ancienne.

C’est dans le but de mieux connaître ces espaces, d’en démontrer la richesse et d’affirmer leur nécessaire conservation, tout en offrant aux Bruxellois une image inédite de la cité et de son patrimoine que Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, la Ville de Bruxelles et l’Université libre de Bruxelles se sont associées pour mener un programme d’inventaire et d’étude des caves antérieures à 1850.


RELAIS PRESSE  / PERS RELAIS: RMBLF.BE


 

” Kelders, het geheugen van de stad “


Nieuws over het multidisciplinaire studieproject van kelders en halfondergrondse ruimtes in Brussel (Brussels Archaeological Survey), een project dat financieel gesteund wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met een geschiedenis van bijna duizend jaar beschikt de stad Brussel over een rijk architecturaal erfgoed dat dateert uit de Middeleeuwen. Hoewel de stedelijke modernisering het gezicht van Brussel in de loop der tijd ingrijpend heeft veranderd, is de middeleeuwse stad nog steeds zichtbaar, vooral in de kelders van vele huizen en openbare gebouwen. Als ondergrondse plekken, meestal onzichtbaar vanaf de straat, zijn kelders een bevoorrechte plaats om de oude stad te observeren.

Het is met het oog op een beter begrip van deze ruimtes, het aantonen van hun rijkdom en het bevestigen van hun noodzakelijke bewaring dat Brussel Stedenbouw en Erfgoed, de Stad Brussel en de Université libre de Bruxelleshun krachten hebben gebundeld voor de uitwerking van een inventarisatieprogramma en studie van kelders die dateren van vóór 1850. De studie van deze kelders biedt de Brusselaars een ongeëvenaard beeld van de stad en haar erfgoed.


 

Gegevens

Begin:
14 september 2018
Einde:
21 november 2018
Kosten:
FREE
Evenement Categorieën:
,

Locatie

Brussels, Belgium