Onze website is in onderhoud.
Sommige functies zijn tijdelijk niet beschikbaar.

Dank voor uw begrip.

Laden Evenementen

  • Dit event is voorbij.

EXPO – PALIMPSEST

12 maart 2021 @ 10 h 00 min - 7 juni 2021 @ 18 h 00 min


Les Halles Saint-Géry, à travers leur mission de valorisation culturelle, patrimoniale et historique, mettent en lumière des projets singuliers qui développent une démarche d’investigation et d’analyse des marqueurs du passé, couplée à la mise en lumière des innovations scientifiques et technologiques du présent afin de questionner sur les possibilités du futur.

De manière générale le patrimoine est un ensemble existant, souvent en grande partie ou totalement hérité du passé, constitué de biens matériels et/ou immatériels, propriété privée ou bien commun, que l’on peut vouloir conserver, vendre, échanger, valoriser ou maintenir pour les générations futures.

Palimpsest de l’artiste Philippe Braquenier, est une exposition qui nous permet de prendre du recul dans un monde où la technologie se développe à toute vitesse. Elle lève le voile sur les infrastructures contemporaines de dépôts d’informations. En architecture, le terme « palimpsest » est utilisé pour désigner l’accumulation au fil du temps d’éléments architecturaux dans un lieu donné. Les photographies de l’artiste intègrent avec limpidité des éléments architecturaux, technologiques et naturels. En investissant ces lieux divers (bibliothèques, centres de stockage de données, espaces naturels et construits par l’homme) l’artiste met en avant toute l’étendue du savoir humain.


In het kader van hun opdracht om de waarde van cultuur, erfgoed en geschiedenis in de kijker te zetten, brengen de Sint-Gorikshallen unieke projecten onder de aandacht die zich richten op het onderzoeken en analyseren van de markers van het verleden en ook licht werpen op de wetenschappelijke en technologische innovaties van het heden om dan een vragende blik te vestigen op de mogelijkheden van de toekomst.

Algemeen bekeken is erfgoed een bestaand geheel dat vaak grotendeels of volledig uit het verleden is overgekomen en dat al dan niet tastbare goederen in privaat of openbaar bezit omvat die men mogelijk wil bewaren, verkopen, uitwisselen, opwaarderen of in stand houden voor de toekomstige generaties.

De tentoonstelling Palimpsest van Philippe Braquenier steekt uit in dit zich razendsnel ontwikkelende technologische landschap. Ze geeft een beeld van de hedendaagse infrastructuren van informatiedepots. In de architectuur wordt met het woord palimpsest verwezen naar de geleidelijke opeenstapeling van designelementen op een bepaalde plaats gedurende een zekere tijd. De foto’s van Braquenier brengen architecturale, technologische en natuurlijke componenten bij elkaar in een opvallend helder geheel. De bibliotheken, datacenters en natuurlijke en bebouwde omgevingen waar Braquenier gaat kijken bevatten krachtige verwijzingen naar het patrimonium van de menselijke kennis.e.


 

Gegevens

Begin:
12 maart 2021 @ 10 h 00 min
Einde:
7 juni 2021 @ 18 h 00 min
Evenement Categorieën:
,

Locatie

Brussels, Belgium