Onze website is in onderhoud.
Sommige functies zijn tijdelijk niet beschikbaar.

Dank voor uw begrip.

Laden Evenementen

Exhibition Brussels – Tokyo 2020

november 5 @ 10 h 00 min - november 19 @ 18 h 00 min


EN

Exhibition Brussels – Tokyo 2020

Exhibiting numerous artworks from Japan and Brussels

We are happy to invite you to our “Exhibition Brussels – Tokyo 2020”.

Although we might not be able to experience each other’s cultures on-site, our exhibition offers a venue for exciting exchange between Brussels and Tokyo.

Visiting the art promenade, esteemed visitors from Brussels will encounter both traditional and contemporary works by artists living in Japan. The following artworks will be presented: Calligraphies, Photographs, Oil paintings, Acrylic paintings, Nihonga paintings, Monochrome ink paintings, Watercolours, Haiku, Tanka, Artisanal sculptures and other featured works.

As a highlight of our exchange, 30 selected artists from Brussels will also each exhibit one of their artworks, including 4 Haiku (in both FR/NL).

In spite of their different cultural backgrounds, all the artists share a passion and joy for art, which will hopefully be conveyed to our visitors.

To round off this Belgian-Japanese cultural exchange, the artworks by the Brussels artists will be invited to an exhibition in Tokyo in 2021, where they are to be shown to the Japanese audience.

Information about the event

Opening hours

05/11/2020 – 19/11/2020

10:00 – 18:00

Cultural evening:

Thursday – 05/Nov. from 18:30 onwards

With special performances by famous art historian and resident of Japan/Brussels, Mr. Koji Mori, and Japanese sensation, taiko player Takuya https://taiko-ist-takuya.jp/en/top-en/

Restricted number of guests :  !! Only with prior reservation!!

Reservations via mail to: tokyo@jepaa.info

Japan-Europe Palace Art Association  (JEPAA)


The JEPAA is an art organization that contributes to the exchange of art and the development of long-lasting friendships. We are an art organization that promotes the exchange of art between European countries and Japan. Through art we strive to create a cross-national exchange by inviting artists from various ethnicities to our exhibitions. http://jepaa.info/


FR

Exposition Bruxelles – Tokyo 2020

Une exposition de nombreux œuvres d’art du Japon et de Bruxelles

Nous sommes heureux.ses de vous inviter à notre “Exposition Bruxelles – Tokyo 2020”.

Bien que nous ne puissions pas faire l’expérience de nos cultures respectives sur place, notre exposition offre un lieu d’échange passionnant entre Bruxelles et Tokyo.

En visitant la promenade des arts, les visiteurs et visiteuses estimé.e.s de Bruxelles rencontreront des œuvres traditionnelles et contemporaines d’artistes vivant au Japon. Les œuvres d’art suivantes seront présentées : Calligraphies, photographies, peintures à l’huile, peintures acryliques, peintures Nihonga, peintures à l’encre monochrome, aquarelles, Haiku, Tanka, sculptures artisanales et Autres.

Comme moment fort de notre échange, 30 artistes bruxellois.e.s sélectionné.e.s exposeront également chacun.e, une de leurs œuvres dont 4 Haiku (en FR/NL).

En dépit de leurs origines culturelles différentes, tou.te.s les artistes partagent une passion et une joie pour l’art, qui, nous l’espérons, seront transmises à nos visiteurs.

Pour compléter cet échange culturel belgo-japonais, les œuvres des artistes bruxellois.e.s seront invitées à une exposition à Tokyo en 2021, où elles seront présentées au public japonais.


Informations sur l’événement

Heures d’ouverture

05/11/2020 – 19/11/2020

10:00 – 18:00

Soirée culturelle : Jeudi – 05/Nov. à partir de 18:30

Avec des performances spéciales du célèbre historien de l’art et résident du Japon/Bruxelles, M. Koji Mori, et de la sensation japonaise, le joueur de taiko Takuya https://taiko-ist-takuya.jp/en/top-en/

Nombre limité d’invité.e.s.

! ! Seulement sur réservation préalable ! !

Réservations par courrier à : tokyo@jepaa.info

Association des arts du palais Japon-Europe (JEPAA)


Le JEPAA est une organisation artistique qui contribue à l’échange d’art et au développement d’amitiés durables. Nous sommes une organisation artistique qui encourage l’échange d’art entre les pays européens et le Japon. Par l’art, nous nous efforçons de créer un échange transnational en invitant des artistes de différentes ethnies à nos expositions. http://jepaa.info/


NL

Tentoonstelling Brussel – Tokio 2020

Tentoonstelling van talrijke kunstwerken uit Japan en Brussel

We nodigen u graag uit op onze “Tentoonstelling Brussel – Tokio 2020”.

Hoewel we misschien niet in staat zijn om elkaars cultuur ter plaatse te ervaren, biedt onze tentoonstelling een plaats voor een boeiende uitwisseling tussen Brussel en Tokio.

Op de kunstpromenade komen gewaardeerde bezoekers uit Brussel zowel traditionele als hedendaagse werken van in Japan wonende kunstenaars tegen. De volgende kunstwerken zullen worden gepresenteerd: Kalligrafieën, foto’s, verschillende schilderijen van olieverf, acryl, Nihonga, monochrome inkt en  aquarellen, Haiku, Tanka, artisanale beeldhouwwerken enz.

Als hoogtepunt van onze uitwisseling zullen 30 geselecteerde kunstenaars uit Brussel ook elk één van hun kunstwerken tentoonstellen, waaronder 4 Haiku (NL/FR).

Ondanks hun verschillende culturele achtergronden delen alle kunstenaars een passie en vreugde voor kunst, die hopelijk aan onze bezoekers zal worden overgebracht.

Om deze Belgisch-Japanse culturele uitwisseling af te ronden, worden de kunstwerken van de Brusselse kunstenaars uitgenodigd op een tentoonstelling in Tokio in 2021, waar ze aan het Japanse publiek zullen worden getoond.

Informatie over het evenement

Openingstijden

05/11/2020 – 19/11/2020

10:00 – 18:00

Culturele avond: Donderdag – 05/Nov. vanaf 18:30 uur

Met bijzondere optredens van de beroemde kunsthistoricus en inwoner van Japan/Brussel, de heer Koji Mori, en de Japanse sensatie, taikospeler Takuya https://taiko-ist-takuya.jp/en/top-en/.

Beperkt aantal gasten.

!! Alleen met voorafgaande reservering!!

Reserveringen via mail naar: tokyo@jepaa.info

Japan-Europees Paleis Kunstvereniging (JEPAA)


De JEPAA is een kunstorganisatie die bijdraagt aan de uitwisseling van kunst en de ontwikkeling van langdurige vriendschappen. Wij zijn een kunstorganisatie die de uitwisseling van kunst tussen Europese landen en Japan bevordert. Door middel van kunst streven we naar een grensoverschrijdende uitwisseling door kunstenaars van verschillende nationaliteiten uit te nodigen voor onze tentoonstellingen. http://jepaa.info/


 

Gegevens

Begin:
november 5 @ 10 h 00 min
Einde:
november 19 @ 18 h 00 min
Evenement Categorieën:
,

Locatie

Brussels, Belgium