NOVA.XX – Oproep tot kandidaten

Oproep tot kandidaten

| NOVA.XX |

 

Brussels.2017

Eerste internationale wedstrijd voor Technologische, Wetenschappelijke en Artistieke Innovatie vanuit vrouwelijk oogpunt in het tijdperk van de Vierde Industriële Revolutie


AMBITIE


De wedstrijd NOVA XX wil meer kansen creëren voor toekomstige jonge ontwerpsters. De ambitie is om technologische en wetenschappelijke innovaties toegankelijker te maken via hedendaagse kunst maar ook via een ontmoeting met de drijvende krachten achter de start-ups. NOVA XX wil roepingen en investeringen stimuleren en genereren op het gebied van multidisciplinair onderzoek – en wil ook ontmoetingen bevorderen tussen vernieuwers uit complementaire disciplines. NOVA XX geeft een voorproefje van een rizomatische samenleving waarin creaties een essentiële rol toebedeeld krijgen.

De digitale transformatie is uitermate ingrijpend. De vierde industriële revolutie, die van het numerieke dat domeinen omvat als het internet, artificiële intelligentie, big data, 3D-printing, biotechnologie, robotica … verandert onze economie ten gronde.

De digitale transformatie heeft een impact op alle beroepen en noodzaakt om zowel het aanbod van vormingen te herbekijken als de beroepen, statuten en figuren van morgen duidelijk te profileren.

In hun talrijke componenten – ‘toegevoegde realiteit’, ‘audiovisuele kunst’, ‘generatieve kunst’, ‘interactieve kunst’, ‘Net-art’, ‘digitale fotografie’ … – bieden digitale creaties de kans om de mogelijkheden van heel wat nieuwe technologieën en wetenschappelijke innovaties op een totaal nieuwe manier te benutten.

Ondernemingsgeest is een visie. Kunstenaars innoveren, verkennen nieuwe horizonten, net als wetenschappers en ondernemers. Het in vraag stellen van hun ‘staat’ is een van de fundamenten van hun manier van werken. Een onderneming maakt een permanent proces van verandering door dat gemediatiseerd en begeleid moet worden. Deze staat van ‘niet definitief zijn’ moet niet alleen bevorderd maar ook gecultiveerd en verbreid worden.

Door de stereotypen rond genres uit te dagen, dringen de ontwerpsters zich op in een sector die domeinen bestrijkt als logica, rationaliteit en uitnemendheid. Zij trappen de heilige deuren in van de Old Boys Club.

Het is onomstootbaar bewezen dat het aandeel van vrouwen nog marginaal blijft in de studierichtingen ICT en STEM en in de sectoren van technologische en wetenschappelijke innovaties. Hun inzet is nochtans essentieel want deze sectoren vertegenwoordigen heel wat beroepen van de toekomst. Het is dan ook onontbeerlijk om de instroom van vrouwen – toekomstige onderneemsters – in deze studierichtingen te stimuleren. Het is belangrijk om hen te laten opklimmen in de mannenwereld van innovators en om de loopbaan van deze vernieuwsters te valoriseren.

NOVA XX wil roepingen en investeringen op het vlak van multidisciplinair onderzoek stimuleren en generen. Door kunstenaars, onderzoekers en ondernemers met elkaar in contact te brengen en door vernieuwende ideeën te bevorderen, wil NOVA XX tegelijk aansporen om fysieke en mentale grenzen te overstijgen.

De wereld heeft nood aan nieuwe betoveringen. Vernieuwers zijn de sleutelfiguren daartoe.

Laten we eraan meewerken dat Brussel – Wereldstad en kosmopolitisch Gewest en niet te herleiden tot één gemeenschappelijke noemer – zich kan laten gelden als de draaischrijf van gedurfde ondernemingen!


– Indienen van kandidaturen: 25 februari 2017

– Selectie: 25 maart 2017

– Bekendmaking van de selectie: 25 april 2017

Wedstrijdprijs – waard 2500 €


CONTACT : STEPHANIE.PECOURT@HALLESSAINTGERY.BE.           INSCHRIJVINGSVOORWAADEN : ( Oproep tot kandidaten )