JOHN DOE IN THE METACITY

JOHN DOE  IN THE METACITY – UTOPIA EN DYSTOPIA IN ARCHITECTUUR

« De oude wereld ligt op sterven, de nieuwe wereld laat op zich wachten en in dit clair-obscur verschijnen de monsters. » Antonio Gramsci

 

24/03 – 18:30: Opening van de tentoonstelling in form van een “Velvet night”. Gratis ingang. 

De kaart is meer dan het grondgebied, de stad maakt zich meester van onze levens, onvermijdelijk, dagelijks, zonder geluid, zonder leed, ze regelt ons bestaan. Haar stratificatie bepaalt onze trajecten, onze vooruitzichten, onze ambities, ze beperkt of versterkt ze en beïnvloedt ze heimelijk.

Om dit alles te begrijpen is het allereerst nodig de verschillende pretenties te onderscheiden – ambitieus, gewaagd, oneerbiedig, terughoudend, onvoltooid of afgevoerd – om nadien de gevolgen daarvan antropologisch te bekijken. John Doe in the Metacity nodigt uit om deze pretenties en ambities te ontleden.

De focus en het initiatief van de tentoonstelling, (Un)City – (Un)Real State of the (Un)Know, samengesteld door Wallonie-Bruxelles Architectures met Cédric Libert als commissaris, stelt een andere visie op de stad voor door de Brusselse stedelijke ruimte opnieuw vorm te geven. Enerzijds is het zaak om aandacht te hebben voor de leegte tussen architecturale constructies – de ruimte tussen de gebouwde volumes – en voor wat die onthult over eventuele verbanden tussen de elementen; anderzijds om zich te buigen over de idee dat iedereen zijn eigen persoonlijke beleving van de stad creëert – een gevoelige, eigen en unieke cartografie, misschien zelfs een intieme mythologie.

De tentoonstelling gaat ook dieper in op de uitdagingen voor de periferie door de inbreng van een tiental hedendaagse kunstenaars uit het Brusselse Gewest: hun werken vertonen uiterst gevarieerde formaten, gaande van een simpele vaststelling tot een manifest: Nicolas Bourthoumieux, AntiVJ, Larbisisters, Erwan Mahéo, Baukunst, Pieter Huybrechts, Nazanin Fakoor, Honoré d’Ω. Een performatief en interactief werk van Tobias Putrih, dat al eerder te zien was in de Fondazione Prada, komt dit aanbod vervolledigen.
John Doe in the Metacity is opgevat als een kritisch, performant en uitgesproken utopisch laboratorium, voorbij … het clair-obscur.

De tentoonstelling begint op 24 maart, duurt tot de 21 mei en is iedere dag open. 

Nocturne iedere donderdag tot 22uur. 

 

Download hier de persbericht.