DE ROMEINEN VAN THURN & TAXIS

TENTOONSTELLING DE ROMEINEN VAN THURN & TAXIS

 

Aan het begin van onze jaartelling dumpten de bewoners van een Romeinse villa – een groot landbouwdomein – dat zich van op de hoogtes van het Laekenveld tot de Zenne uitstrekte, hun huishoudelijk afval, voorwerpen die buiten gebruik geraakt waren , dierenbeenderen en bouwmateriaal in de rivier! Dit is het scenario dat kon worden opgemaakt na een archeologische noodopgraving uitgevoerd tijdens de zomer van 2015 op een bouwwerf op Thurn & Taxis.

Een interventie uitgevoerd door het Departement voor het Archeologisch Erfgoed van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Het materiaal werd ontdekt in een oude meander, tot hiertoe onbekend, op een diepte van ongeveer 6 m. Omwille van het feit dat de vondsten zich in milieu zonder zuurstof bevonden, zijn zij in een uitstekende bewaringstoestand.

Zes taferelen schetsen de activiteiten die binnen de villa en de eraan verbonden terreinen werden verricht: gebruik van de keramiek, kledij en hygiëne, metaal- en lederartisanaat, landbouw (veeteelt, graanbouw), jacht, evenals het beheer van de rivier waarvan de oevers versterkt werden. Een grote vitrine waarin het rijke en gevariëerde materiaal wordt gepresenteerd, vervolledigt het bezoek.

Een opmerkelijke vondst die het dagelijkse leven langs de Zenne illustreert tijdens de Romeinse periode (tweede helft 1ste eeuw – midden 3de eeuw na Chr.).

http://erfgoed.brussels/nl/news/de-romeinen-van-turn-und-taxis?set_language=nl