BXL ICONS

BXL ICONS – DAT ALLES WEER CHAOS MAG WORDEN

“Un beau désordre vaut mieux qu’une inerte ordonnance” Eugène Savitzkaïa

Hoe brengen we een caleidoscopische kijk op het erfgoed en de eigenheid van Brussel? Via installaties en foto’s, digitaal werk en een collectie vinyls van Belgische artiesten treedt het iconoclastische karakter van ons grondgebied – in zijn ultieme verschansingen – op de voorgrond in de tentoonstelling Brussel Beeldenstormer – Dat alles weer chaos mag worden, meteen de afsluiter van onze cyclus rond John Doe.

15 artiesten afkomstig van Brussel en dus van de hele wereld – Marokko, Congo, Israël, Italië, Schotland … Vlamingen en Franstaligen, mannen en vrouwen, uit verschillende werelden en met verschillende visies – tonen er hun werk in een scenografie van Boris Dambly, die oproept om de tempels van wat ‘mooi is en aanzien heeft’ aan een kritische blik te onderwerpen.

Deze tentoonstelling huldigt de anoniemen, alle mannen en vrouwen die Brussel tot zo’n aantrekkelijke anomalie maken die niet onder één noemer te vatten is.

Brussel-Hoofdstad, het ‘Washington DC van het Oosten’, toont zich in het tijdperk van de vierde industriële revolutie meer dan ooit als een hoofdstad in meta-modus: Europees, Vlaams, natio- naal, een stad met onzekere institutionele grenzen.

Onze MetaCity behoort tot de belangrijkste artistieke, kosmopolitische wereldsteden. Deze hoofdstad van benaderingen en alternatieven is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een geprivi- legieerde artistieke proeftuin. Zij is een draaischijf van artistieke durf die zich onderscheidt door het doorbreken van virtuele en fysieke grenzen. Veel van deze kunstenaars werken rond het heel eigen karakter van deze stad en haar inwoners. Deze werken zullen te zien zijn op de tentoonstelling, zij aan zij en in dialoog met de gezamenlijke realisaties van studenten en lesgevers van het Atheneum Léon Lepage en andere scholen uit het Gewest.

Ons United Kingdom of Belgium telt 5 622 147 vrouwen en 5 413 801 mannen, samen goed voor meer dan 11 miljoen zielen, nu we weten dat vrouwen er ook een hebben …; alleen al in Brussel kleuren ruim 163 nationaliteiten de hoofdstad, de eerste Belgische grondwet dateert amper van 1831, en toch hebben we al 6 grondwetswijzigingen gehad. Ons land werd niet ontdekt door Christoffel Columbus of een figuur uit Epinal, evenmin heeft iemand het ooit echt beschouwd als het beloofde land; sacralisering is niets voor België … Geen idolen of heilige koeien, maar wel een no man’s land dat zich niet geroepen voelt om te assimileren maar wel om te reveleren. De Brusselaar is geen welbepaald, onveranderlijk wezen. Er is geen sprake van een homogene categorie met een uniek erfgoed en een unieke achtergrond. Hij is een complex wezen.

De John Doe van het Brussels Gewest blijkt voor 51% een Jane Doe te zijn: ze zijn gemiddeld 37 jaar oud, voor 66% van Belgische afkomst, voor 23% afkomstig van een EU-land en voor 11% van een land buiten Europa. Van jaar tot jaar wordt onze John Doe internationaler.

Ons Gewest is niet egaal, het klopt en trilt, het urbanisatiebeleid doet puristen huiveren, niets is er eenvoudig te bevatten, en niet zelden zijn er botsingen tussen gemeenschappen van aanpalende straten. Het is een toren van Babel opgebouwd uit verschillende, vage lagen en zones … Een pittige verstoring van evenwichten. De inwoners lijken verknocht aan een mateloze cultus van het absurde en aan wanorde, en paradoxaal genoeg is het precies deze toestand van onzekerheid die het Gewest ontvankelijk maakt voor alle vormen van durf.

In een tijd waarin sommigen met hun tragische publieke uitspraken almaar simpeler antwoor- den formuleren, wil Brussel begrip vragen voor de complexiteit van haar bevrijdende, redding brengende attitude, die heel wat kansen inhoudt.

>>>>> De tentoonstelling opent haar deuren tijdens een ‘Velvet Night’ op 30 juni 2017 <<<<< medewerking van Vincent Glowinski (aka Bonom) – Ben Fury & Louise Jakson – Matthieu Ha – Eve Bonneau – Christian Bakalov – een catchwedstrijd – een dj-wedstrijd

Een avond die baadt in ‘schitterende chaos’