ARCHITECTUUR IN BRUSSEL – STIJLVERSCHEIDENHEID EN VORMGEGEVEN DIVERSITEIT

ARCHITECTUUR IN BRUSSEL – STIJLVERSCHEIDENHEID EN VORMGEGEVEN DIVERSITEIT

 

Reizende tentoonstelling van april 2017 tot januari 2018 in verschillende Brusselse gemeenten

Brussel is een zeer diverse stad, met een waaier aan culturen. Die werkelijkheid weerspiegelt zich ook op architecturaal vlak. Zo biedt Brussel niet alleen een enorme variëteit aan stijlen, vaak broederlijk zij aan zij, maar komen er soms zelfs verschillende stijlen voor op één enkele gevel.

Vanaf het einde van de 19de eeuw tot de Tweede Wereldoorlog vervulde Brussel een spilfunctie voor verschillende architectuurstijlen: art nouveau, Wiener Secession, cottagestijl, De Stijl (Nederland), Das Bauhaus (Duitsland)… Wij waren tegelijkertijd toonaangevende voorlopers en aanpassende overnemers.

Het resultaat daarvan zie je nog altijd in onze straten, die als het ware geschiedenislessen zijn waarin de sporen van onze creativiteit en onze beïnvloeding duidelijk zichtbaar zijn. Er waren uiteraard Europese invloeden, maar ook invloeden van verderaf, die aan onze gevels – ongeacht de bouwstijl – mediterrane, oosterse of zelfs Afrikaanse toetsen gaven.

Het zijn net die veelvuldige culturele interacties die we met deze tentoonstelling in de verf willen zetten: dit wordt een reis door diverse stijlen en hun invloeden en door landen waarmee we een speciale band hadden: Frankrijk, Duitsland en Italië, maar ook Egypte en Congo.

Met deze tentoonstelling willen we je de nodige sleutels aanreiken om tijdens je wandelingen de Brusselse architectuur beter te kunnen ontcijferen, in al haar rijkdom en diversiteit. Ze is samengesteld op basis van documenten uit de collecties van CIVA Stichting.

Deze tentoonstelling kwam tot stand met de steun van Rachid Madrane, minister voor de promotie van Brussel in de Federatie Wallonië-Brussel.

Tentoonstelling georganiseerd door CIVA Stichting, met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel.